Blog

Psikolojik şiddet

Psikolojik şiddet

Duygusal/ Psikolojik şiddet nedir?


Herkese merhaba;

Bugün dünyamızda son zamanlarda yaygın olan şiddet türlerinden olan psikolojik/duygusal şiddet hakkında bilgilendirici bir yazı hazırlamaya karar verdim. Bu yazıyı yazmadaki nedenim bireylerin psikolojik şiddetin ne olduğunu bilmeden buna maruz kalmasındır. Bilinçli bir toplum olursak şiddet sorunlarımızın da üstesinden birlikte gelebileceğimize inanıyorum. O zaman psikolojik/duygusal şiddetin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatmaya geçeyim;

Son zamanlarda dünyada aynı zamanda Türkiyemizde yaşanan şiddet türlerinden en yaygın olan psikolojik şiddet hakkında yazı yazdım. Bu şiddet türü yaşandığı zaman birey tarafından psikolojik şiddet olarak fark edilmesede ruh sağlığınızda çok büyük hasarlara yol açmaktadır.

Duygusal şiddet iki özelliği ile diğer tip şiddetlerden ayrılmaktadır. Bunlar;

 1. Fiziksel ve cinsel şiddette olduğu gibi somut fiziksel bulguların bulunmayışı,

2. Tek başına bulunabileceği gibi çoğu olguda diğer şiddet tipleriyle birlikte bulunduğu tespit edilmiştir. Cinsel ya da fiziksel saldırıya maruz kalan kişi aynı zamanda duygusal şiddete de maruz kalmaktadır.

Sözel şiddet duygusal şiddet olgularında çok sık gözlenen bir olaydır. Özellikle kadınlara ve yaşlılara yönelik duygusal şiddette en çok gözlenen eylem şeklidir.

Sözel şiddet; söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve cezalandırma aracı olarak kullanılmasıdır. Sözel şiddete ilişkin davranışlardan en belirgini kişinin değer verdiği konulara yönelik güveni sarsmak ve kadını yaralamak amacıyla belli aralıklarla çok ağır hakaret etmek ve sözler söylemektir. Kadını küçük düşürücü adlar takmak ve sık sık olumsuz bir şekilde eleştirmek ve alay etmek de sözel şiddet kapsamına değerlendirilmektedir. Duygusal şiddete neden olan başlıca davranışlar şunlardır:

1. Reddetme (Rejection); Yetişkin bireyin veya çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması, onu ayrı bir birey olarak kabul etmemesi, o yokmuş gibi davranması, karşısındakinin olumlu yönlerini ortaya çıkarmak motive etmek için herhangi bir şey yapmaması, yardım taleplerini reddetmesi, karşısındakine hiçbir işe yaramıyor duygusu vermek, evdeki her hatadan onu sorumlu tutarak onu bir tür günah keçisi rolüne soyundurmak, fiziksel temastan kaçınmak ve ona dokunarak yakınlığını belli etmemek

2. Tek başına bırakmak (Isolating): Partnerini veya ebeveynin çocuğu toplumsal ilişkilerden ve kendinden uzak tutması, kadın ve çocuğun bu tip ilişkilere girmesini sağlayacak fırsatlar sağlamamak veya kasıtlı olarak bu tip fırsatları engellemek, kişinin veya çocuğun yalnız olduğuna inandırılması

3. Yıldırma (Terrorizing): Kişiyi veya çocuğu sözel veya fiziksel saldırılar ile korkutması, tehdit etmesi, gözdağı vererek korku dolu bir ortamda yaşamasına neden olması

4. Suça yöneltme (Corrupting): Anti sosyal davranışlara yöneltilmesi, buna özendirilmesi, toplumsal açıdan kötü örnek olunması, kötü örnekler gösterilerek o yola yöneltilmesi

5. Duygusal tepki vermeyi reddetme (Denying emotional responsiveness): Bu tip eylemlerin kökeninde kişinin sağlıklı olarak hem duygusal hem de sosyal gelişimini sağlayacak tepkilerin verilmemesi bulunmaktadır.

6. Aşağılama (Degrading): Kişinin veya çocuğun küçük düşmesine neden olacak, onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunması, yetersizlik duygusu uyandıracak takma isimlerle çağırma ve bu tip davranışların sistematik olarak uygulanması

7. Kendi çıkarına kullanma (Exploiting): Kişinin kendi çıkarları için karşısındakini kullanmasıdır. Bu tip olaylar özellikle sorunlu evliliklerde çocuğun evlilik güvencesi olarak kullanılması olarak görülür.

8. Vaktinden önce yetişkin rol verme (Adultifying): Kişiden gerçekçi olmayan beklentilerin olması ve bu tip başarıların beklenmesi, yapamayacağı şeyleri başarması için baskılamak, yaş gelişimine uygun olmayan sorumlulukların verilmesidir.

Unutmayalım; Şiddet bir çözüm yolu değildir.

"Şiddet yetersiz kişilerin son barınağıdır."-İsaac Asimov

 

Psk.Dan. Aytac Muradova

 


Sıkça Sorulan Sorular